Bogusław Kempny

Zliczamy impulsy

Autor adres
Początek HC-SR04 LCD Kamera fork() sms strfry() GPIO impulsy Klawiatura Brama GPIO PWM SG90 ....No to zaczynamy.

Jeśli jeszcze nie masz biblioteki wiringPi, zainstaluj ją jak opisałem przy okazji omawiania czujnika HC-SR04.

Omówimy programik imp.c, skompilować można go ręcznie, albo skorzystać z gotowego skryptu.

Wygeneruje on zadaną liczbę impulsów na pinie 29 GPIO, zliczać je będziemy na pinie 28.

Zwieramy więc pin 29 z 28, jak na zdjęciu.

Aby uniknąć zwierania dwu pinów zaprogramowanych na OUTPUT, na wszelki wypadek uprzednio ustawimy je jako wejściowe, komendami:

gpio mode 28 input
gpio mode 29 input