Bogusław Kempny

Zliczamy impulsy

Autor adres
Początek HC-SR04 LCD Kamera fork() sms strfry() GPIO impulsy Klawiatura Brama GPIO PWM SG90 ....Kompilujemy nasz program:

root@mobile3:/home/rcp# cc imp.c -o imp -lwiringPi

i uruchamiamy

root@mobile3:/home/rcp# ./imp 755

Start.
Bieżący stan licznika: 750

Zliczono 755 impulsów


Program wygenerował 755 impulsów na pinie 29 GPIO, które przez zworkę zostały podane na pin 28. Tam zostały zliczone, program wyświetlił ich liczbę, a w trakcie zliczania co 10 impulsów wyświetlał wynik pośredni.

Impulsy były generowane z prędkością 50 na sekundę. Nie jest to jednak granica możliwości Raspberry, testowałem ten program z impulsami generowanymi tysiąc razy szybciej. Dopiero wtedy zaczynał gubić pojedyncze impulsy, około 1%.

Można więc polegać na Raspberry zaprzęgniętym do takiej pracy. Opisywane tu rozwiązanie zastosowałem w praktyce do pomiaru ilości tankowanego paliwa w naszym systemie obsługi zakładowej stacji paliw .

Raspberry zlicza tam impulsy z przepływomierza PIUSI K600B/3, współpracuje z bazą danych MySQL na dostępnym przez sieć serwerze, weryfikując uprawnienia do tankowania kierowców i samochodów, zapisując dane o tankowaniach, mierzy poziom paliwa w zbiorniku stacji czujnikiem HC-SR04 .

Rozwiązanie działa już od roku, dzięki Raspberry zatankowano już 80 tysięcy litrów paliwa, prawie 600 tankowań.