Bogusław Kempny

Serwer kamer

Autor adres
Początek HC-SR04 LCD Kamera fork() sms strfry() GPIO impulsy Klawiatura Brama GPIO PWM SG90 ....

No to teraz trochę starego, dobrego shell'a.

Skrypt pstryk :


#!/bin/sh
cd /home/rcp
DEV=`v4l2-ctl --list-devices|./znajdz $1`
/usr/bin/fswebcam -d $DEV -r 640x480 --jpeg 85  /home/rcp/zdjecia/`echo $2|sed -e 's/[[:space:]]//'`.jpg >/dev/null 2>&1
/usr/bin/fswebcam -d $DEV -r 640x480 --jpeg 85  /home/rcp/zdjecia/`echo $2|sed -e 's/[[:space:]]//'`a.jpg >/dev/null 2>&1
/usr/bin/fswebcam -d $DEV -r 640x480 --jpeg 85  /home/rcp/zdjecia/`echo $2|sed -e 's/[[:space:]]//'`b.jpg >/dev/null 2>&1

scp -p32 /home/rcp/zdjecia/`echo $2|sed -e 's/[[:space:]]//'`*.jpg bk@192.168.0.100:/var/www/html/skt/kamera >/home/rcp/kamera.log 2>&1
rm /home/rcp/zdjecia/`echo $2|sed -e 's/[[:space:]]//'`*.jpg

Jak działa?

Wywołujemy go z dwoma parametrami, numer kamery i nazwa z jaką zapisać zdjęcia, a więc na przykład

./pstryk 3 zdjęcie2

Komenda scp kopiuje pliki na zdalny serwer, żeby jednak nie prosiła o podanie hasła, musimy skonfigurować serwer i klienta ssh (na zdalnym i lokalnym komputerze) do autentyfikacji za pomocą kluczy publicznych, jak to zostało opisane w man ssh .