Bogusław Kempny

Serwer kamer

Autor adres
Początek HC-SR04 LCD Kamera fork() sms strfry() GPIO impulsy Klawiatura Brama GPIO PWM SG90 ....


No to umiemy już zrobić zdjęcia, przesłać na dysk "dorosłego"serwera, czas na program dzięki któremu nasz dzielny Raspberry zamieni się w serwer kamer.

Program kamera.c za chwilę omówimy, ale na wypadek, gdybym tym omawianiem zanudził na śmierć, już teraz mówię, że wystarczy go ściągnąć, skompilować, uruchomić i gotowe:

cc kamera.c -o kamera
./kamera 5095&

Teraz już możemy zdalnie zrobić zdjęcie, łącząc się z naszym Raspberry na przykład protokołem telnet:

telnet 192.168.0.33 5095
Trying 192.168.0.33...
Connected to 192.168.0.33.
Escape character is '^]'.
5 
KUKU

5 to numer portu USB do którego wpięliśmy kamerę, "KUKU" to nazwa pod jaką zdjęcie zapisać.

Jeśli nie skonfigurowaliśmy jeszcze kluczy dla scp, to dobrze jest opatrzyć znakiem komentarza linię skryptu pstryk kasującą zrobione zdjęcie:

#rm /home/rcp/zdjecia/`echo $2|sed -e 's/[[:space:]]//'`*.jpg

W kartotece na zdjęcia powinne znaleźć się nasze fotografie:

root@mobile3:/home/rcp/zdjecia# ls -l /home/rcp/zdjecia/
total 36
-rw-r--r-- 1 root root 12124 Jun 30 12:57 KUKUa.jpg
-rw-r--r-- 1 root root 11975 Jun 30 12:57 KUKUb.jpg
-rw-r--r-- 1 root root 11133 Jun 30 12:57 KUKU.jpg

Oczywiście w prawdziwym środowisku numer kamery i nazwę zdjęcia wyśle naszemu serwerowi inny program działający na jakimś komputerze w sieci.