Bogusław Kempny

Wyświetlacz LCD

?php require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] . "/menu1.incl"); ?>


Wyświetlacz ma 16 wyprowadzeń:

 1. Masa
 2. Zasilanie +5V
 3. Kontrast. Podajemy to napięcie między 0 a 5V, z potencjometru lub dzielnika zrobionego z dwu oporników.
 4. RS. Jeśli na to wyprowadzenie podamy stan niski, to stan linii D0-D7 zostanie potraktowany jako rozkaz, jesli wysoki - jako dane.
 5. RW. Zapis/Odczyt. Ponieważ do naszego wyświetlacza będziemy tylko pisać, to wyprowadzenie podpinamy na stałe do masy.
 6. E. Opadajęce zbocze sygnału na tym wyprowadzeniu spowoduje odczytanie i zinterpretowanie stanu magistrali danych D0-D7.
 7. D0. Bit 0 magistrali danych
 8. D1. Bit 1 magistrali danych
 9. D2. Bit 2 magistrali danych
 10. D3. Bit 3 magistrali danych
 11. D4. Bit 4 magistrali danych
 12. D5. Bit 5 magistrali danych
 13. D6. Bit 6 magistrali danych
 14. D7. Bit 7 magistrali danych
 15. A. +5V jako zasilanie podświetlenia wyświetlacza
 16. K. Masa zasilania podświetlenia wyświetlacza

Wyświetlacz może pracować w trybie 8 bitowym lub 4 bitowym. Tak go skonstruowano.

W trybie 8 bitowym używane są wszystkie linie magistrali danych, w trybie 4 bitowym linie D4 - D7.

Skorzystamy tu z tej drugiej opcji, trybu 4 bitowego - szkoda wyprowadzeń GPIO!