Bogusław Kempny

Wyświetlacz LCD

Autor adres
Początek HC-SR04 LCD Kamera fork() sms strfry() GPIO impulsy Klawiatura Brama GPIO PWM SG90 ....


Przepisujemy programik opisany na poprzedniej stronie lub ściągamy gotowy

Kompilujemy:

cc wyswlcd1.c -o wyswlcd1 -L/usr/local/lib -lwiringPi -lwiringPiDev

I uruchamiamy:

./wyswlcd1 "Ala ma kota" "Druga linia" "Trzecia linia" "Czwarta linia"

Jeśli wszystko poszło dobrze, na ekranie wyświetlacza coś takiego się pojawi: