Bogusław Kempny

Wyświetlacz LCD

Autor adres
Początek HC-SR04 LCD Kamera fork() sms strfry() GPIO impulsy Klawiatura Brama GPIO PWM SG90 ....


Uzupełniamy nasz program lub ściągamy gotowy

Kompilujemy:

cc wyswlcdn.c -o wyswlcdn -L/usr/local/lib -lwiringPi -lwiringPiDev

I uruchamiamy:

./wyswlcdn 0 "Pierwszy LCD" "Druga linia" "Trzecia linia" "Czwarta linia"
./wyswlcdn 1 "Drugi LCD" "Druga linia" "Trzecia linia" "Czwarta linia"

Jeśli wszystko poszło dobrze, na ekranie pierwszego wyświetlacza coś takiego się pojawi:

Drugi wyświetli:
Program tu opisany, dla łatwiejszego zrozumienia zasady działania starałem się maksymalnie uprościć, pozostawiłem jedynie niezbędne fragmenty.

Oczywiście, jak to na tym świecie już jest, nic za darmo. Każde uruchomienie programu w celu wyświetlenia treści powoduje wykonanie lcdInit dla wszystkich wyświetlaczy, so skutkuje ich wyzerowaniem, dodanie nowego wyświetlacza wiąże się z koniecznością modyfikacji kodu programu.

Jeśli użyjemy opisanych tu mechanizmów w bardziej rozbudowanym programie, niedogodności te znikną.

Wyświetlaczy opisanego tu typu używamy do wyświetlania instrukcji podczas badań alkomatem w naszym systemie kontroli trzeźwości i instrukcji tankowania paliwa w zakładowej stacji paliw