Bogusław Kempny

sms

Autor adres
Początek HC-SR04 LCD Kamera fork() sms strfry() GPIO impulsy Klawiatura Brama GPIO PWM SG90 ....No to stanowisko do wysyłania smsów gotowe:

Warto sprawdzić, czy nasz modem chce z nami współpracować.

Uruchamiamy minicom -D /dev/ttyUSB0 i piszemy AT <enter>. Modem powinien odpowiedzieć OK.
Możemy też spróbować innych komend AT standardu Hayes, możemy nawet 'ręcznie' wysłać sms.

Welcome to minicom 2.7

OPTIONS: I18n                                
Compiled on Jan 12 2014, 05:42:53.                      
Port /dev/ttyUSB0, 10:47:58                         
                                       
Press CTRL-A Z for help on special keys                   
                                       
at                                      
OK                                      
at+cgmi                                   
+CGMI: MTK1   Jeśli coś takiego zobaczymy na ekranie, to program, który za chwilę omówimy, też będzie umiał dogadać się z modemem i wysłac sms.