Bogusław Kempny

sms

Autor adres
Początek HC-SR04 LCD Kamera fork() sms strfry() GPIO impulsy Klawiatura Brama GPIO PWM SG90 ....

checkok()


Przekodujemy więc wszystkie polskie znaki z ogonkami na ASCII bez ogonków, jak znajdziemy jakiś inny nielegalny kod, w to miejsce wstawimy spację. Ta konwersja jest strasznie toporna, radzi sobie tylko z polskim alfabetem, ale jest prosta i skuteczna.

Przepiszemy znak po znaku tekst z łańcucha w argv[2] do buf zamieniając krzaczki na ASCII:

    j=0;
    for (i=0; i< strlen(argv[2]); i++)
    {
     znak=argv[2][i];
    if (znak < 0x80)
     {buf[j]=znak; j++;}
    else
     {
     i++;
     znak1=argv[2][i];
     if (znak == 0xc3)
       switch (znak1)
       {
        case (0x93): { znak='O';buf[j]=znak; j++;;
             break; }// O ogonek
        case (0xb3): { znak='o';buf[j]=znak; j++;;
             break; }// o ogonek
       }
     if (znak == 0xc4)
       switch (znak1)
       {
        case (0x84): { znak='A';buf[j]=znak; j++;;
             break; }// A ogonek
        case (0x86): { znak='C';buf[j]=znak; j++;;
             break; }// C ogonek
        case (0x98): { znak='E';buf[j]=znak; j++;;
             break; }// E ogonek
        case (0x85): { znak='a';buf[j]=znak; j++;;
             break; }// a ogonek
        case (0x87): { znak='c';buf[j]=znak; j++;;
             break; }// c ogonek
        case (0x99): { znak='e';buf[j]=znak; j++;;
             break; }// e ogonek
       }
     if (znak == 0xc5)
       switch (znak1)
       {
        case (0x81): { znak='L';buf[j]=znak; j++;;
             break; }// L ogonek
        case (0x83): { znak='N';buf[j]=znak; j++;;
             break; }// N ogonek
        case (0x9a): { znak='S';buf[j]=znak; j++;;
             break; }// S ogonek
        case (0xb9): { znak='Z';buf[j]=znak; j++;;
             break; }// Z kreska
        case (0xbb): { znak='Z';buf[j]=znak; j++;;
             break; }// Z kropka
        case (0x82): { znak='l';buf[j]=znak; j++;;
             break; }// l ogonek
        case (0x84): { znak='n';buf[j]=znak; j++;;
             break; }// n ogonek
        case (0x9b): { znak='s';buf[j]=znak; j++;;
             break; }// s ogonek
        case (0xba): { znak='z';buf[j]=znak; j++;;
             break; }// z kreska
        case (0xbc): { znak='z';buf[j]=znak; j++;;
             break; }// z kropka
       }
     if (znak > 0x7f) {buf[j] = ' '; i--; j++;} // nieprawidlowy krzaczek 

     }
    }
    buf[j]=0x00;