Bogusław Kempny

Serwer kamer

Autor adres
Początek HC-SR04 LCD Kamera fork() sms strfry() GPIO impulsy Klawiatura Brama GPIO PWM SG90 ....Robimy zdjęcia.

Kupujemy za 100 złotych kamerę internetową USB.

Instalujemy v4l-utils, fswebcam, podłączamy kamerę do portu USB Raspberry.

W /dev powinno się pojawić urządzenie video0.

Wydajemy komendę:
fswebcam -d /dev/video0 -r 640x480 --jpeg 85 /home/rcp/zdjecia/zdjecie.jpg

Kamerka mrugnie do nas zieloną diodą, ptaszek wyleci z obiektywu i w kartotece /home/rcp/zdjecia pojawi się plik zdjęcie.jpg.

Takie to proste. Można by na tym zakończyć, fotka zrobiona.

Opiszemy jednak, jak z Raspberry zrobić serwer kamer, obsługujący ich kilka, robiący zdjęcia na polecenie innego programu, działającego gdzieś tam w sieci, na innym serwerze.

Rozwiązanie to zastosowaliśmy w naszym systemie kontroli trzeźwości.

Po włączeniu alkomatu system robi trzy zdjęcia osoby stojącej przed alkomatem, aby wyeliminować przypadki dmuchania w imieniu kolegi, który jest dziś w nie najlepszej formie.