Bogusław Kempny

sms

Autor adres
Początek HC-SR04 LCD Kamera fork() sms strfry() GPIO impulsy Klawiatura Brama GPIO PWM SG90 ....Jak wysłać z naszego Raspberry sms?

Potrzebujemy modem i oczywiście kartę SIM:

Modem z tradycyjnym interfejsem, jeśli będzie to modem HiLink, opisaną tu metodą sms'a nie wyślemy. będziemy skazani na ręczne klikanie myszka w przeglądarce internetowej.

Włączamy nasz modem do portu USB Raspberry. Po kilku sekundach w zobaczymy nowe urządzenie USB i nowe porty szeregowe w /dev:

root@mobile3:~# lsusb
Bus 001 Device 005: ID 046d:081b Logitech, Inc. Webcam C310
Bus 001 Device 007: ID 0e8d:00a5 MediaTek Inc. 
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. 
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

root@mobile3:~# ls /dev autofs loop4 ram12 tty0 tty32 tty56 vc-mem . . fuse net sda tty22 tty46 ttyUSB0 vcsa6 gpiomem network_latency serial tty23 tty47 ttyUSB1 vcsa7 hwrng network_throughput serial0 tty24 tty48 ttyUSB2 vcsm initctl null serial1 tty25 tty49 ttyUSB3 vhci . .

Portów ttyUSB może być mniej, zależnie od modelu modemu, nas jednak interesuje wyłącznie ttyUSB0 (chyba, że przed podłączeniem modemu mieliśmy już jakieś porty ttyUSB, wtedy pierwszy z tych które się teraz pojawiły).

Jeśli lsusb pokazało nowe urządzenie, ale w /dev nie pojawiły się nowe urządzenia szeregowe, to albo nasz Raspbian nie zna tego sprzętu, albo jest to modem HiLink.

W tym drugim przypadku możemy spróbować przełączyć go do trybu tradycyjnego, szukając fachowych rad na rozmaitych forach internetowych, choć raczej będzie to strata czasu, a zniszczenie modemu też się może przytrafić.

Jeśli mamy do czynienia z pierwszym przypadkiem, to najprawdopodobniej brakuje nam usb-modeswitch. Instalujemy ten pakiet: apt-get install usb-modeswitch usb-modeswitch-data i próbujemy ponownie.

Jeśli nadal brak sukcesu, to czeka nas śledztwo, jakich reguł opisujących nasz modem w /usr/share/usb_modeswitch brakuje.

Ale mamy pisać o wysyłaniu sms'ow, więc wrócimy do właściwego tematu, wątek śledczy zostawimy do być może innego artykułu.