Bogusław Kempny

Zwarcie/rozwarcie

Autor adres
Początek HC-SR04 LCD Kamera fork() sms strfry() GPIO impulsy Klawiatura Brama GPIO PWM SG90 ....
W praktyce często spotkać się możemy z sygnałami typu zwarty - rozwarty.

Może to być prosty mechaniczny wyłącznik wykrywający otwarcie drzwi, wyłącznik zmierzchowy, klawisz klawiatury, sygnał z bardziej skomplikowanego urządzenia, na przykład z centralki alarmowej lub przeciwpożarowej.

Sygnał może pochodzić ze styków zwykłego mechanicznego wyłącznika, styków przekaźnika, może też być sygnałem typu open collector.

Obsługa takiego sygnału przez Raspberry Pi jest trywialna. Używaliśmy jej już do obsługi klawiatury czy przy zliczaniu impulsów. Było to jednak zrobione przy okazji omawiania innych problemów, może nie przyciągnęło należycie uwagi, omówimy więc ten problem oddzielnie.

Żeby za bardzo nie teoretyzować, opiszemy prosty układ do sygnalizowania otwartej bramy.

Czy może się przydać? Może.

Przykład z życia:
Młody piesek wybiegł w nocy na drogę, co skończyło się dla niego tragicznie. Prawdopodobnie ktoś z domowników zapomniał wieczorem zamknąć bramę posesji.

Wyposażymy więc naszą bramę w prosty mechaniczny wyłącznik rozwierający styki po jej otwarciu, a nasz Raspberry, jeśli nie zostanie ponownie zamknieta po ustalonym czasie, na przykład dwu minutach, zareaguje na ten fakt włączając sygnalizacje świetlną, dźwiękową, wyśle sms albo uruchomi mechanizm zamykania bramy, jeśli jest w takowy wyposażona.