Bogusław Kempny

Zwarcie/rozwarcie

Autor adres
Początek HC-SR04 LCD Kamera fork() sms strfry() GPIO impulsy Klawiatura Brama GPIO PWM SG90 ....No to teraz oprogramowanie. Jak zwykle przykładowy program i prosty skrypt do jego kompilowania.


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <wiringPi.h>

Definiujemy czas, przez jaki brama może być otwarta bez podnoszenia alarmu:
#define CZAS 7200 // Czas otwarcia bramy, 2 minuty
Definiujemy piny do których podepniemy czujnik otwarcia bramy i sygnalizator alarmu:
#define PIN_WYL 25 // Pin do ktorego podlaczamy czujnik bramy
#define PIN_ALARM 24 // Pin do ktorego podlaczamy alarm

void alarm();


int main (void)
{
int i;
int czas_otw;
Inicjalizacja struktur biblioteki wiringPi:
 if (wiringPiSetup() == -1)
 {
  printf("wiringPi-Error\n");
  exit(1);
 }
 
Pin czujnika otwarcia programujemy na wejście i włączamy rezystor zwierający do 3,3V:
 pinMode(PIN_WYL, INPUT);
 pullUpDnControl(PIN_WYL, PUD_UP);
Pin sygnału alarmu programujemy na wyjście i ustawiamy go w stanie zera logicznego:
 pinMode(PIN_ALARM, OUTPUT);
 digitalWrite(PIN_ALARM,LOW);