Bogusław Kempny

fork()

Autor adres
Początek HC-SR04 LCD Kamera fork() sms strfry() GPIO impulsy Klawiatura Brama GPIO PWM SG90 ....Aby uniknąć trudnej technicznie zabawy w synchronizację zapytań z kilku procesów, najlepiej w procesie potomnym otworzyć nowe połączenie z bazą:mysql_init (&mysql);
mysql_real_connect (&mysql, "localhost", "rcp", "Akuku", "rcp", 0, NULL, 0)
 if (! (m = fork()) )
 {
// proces potomny, coś robi, po czym wysyła zapytanie do bazy danych, 
// otwiera do niej nowe połączenie:
  mysql_init (&mysql_1);
  mysql_real_connect (&mysql_1, "localhost", "rcp", "Akuku", "rcp", 0, NULL, 0)
  sprintf(buf, "Select * from wydzialy where idw > 100);
  mysql_query (&mysql_1, &buf[0]);
 }
 else
 {
// proces nadrzedny, coś robi, po czym też wysyła zapytanie do bazy danych
 sprintf(buf, "Select id_drzwi from drzwi where nr_drzwi=23");
  mysql_query (&mysql, &buf[0]);
 }