Bogusław Kempny

Grafolog

Autor adres
Początek HC-SR04 LCD Kamera fork() sms strfry() GPIO impulsy Klawiatura Brama GPIO PWM SG90 RFID Grafolog ....Program klienta (na przykład system do wystawiania przepustek uprawniających na wejście/wjazd na teren zakładu) wysyła przez sieć tekst do zaakceptowania przez podpisującego, formułkę oświadczenia, wersję języka (polski, angielski, niemiecki itp. - serwer obsługuje dowolną wersję językową) miejsce składania oświadczenia.

Wtedy na ekranie pojawia się zmaksymalizowane okno:

W górnej części wyświetla się treść dokumentu, w dolnej formułka oświadczenia.
Tekst, formułka, napisy na klawiszach, komunikaty serwera wyświetlane są w języku, jaki wskazał program kliencki.

Kierowca z Austrii zobaczy wersję niemiecką, z Ukrainy ukraińską.