Bogusław Kempny

Grafolog

Autor adres
Początek HC-SR04 LCD Kamera fork() sms strfry() GPIO impulsy Klawiatura Brama GPIO PWM SG90 RFID Grafolog ....Po zapoznaniu się z podpisywanym np. regulaminem (tekst można przewijać, jeśli jest długi) składamy podpis pod treścią oświadczenia (dolna część okna).

Nieudany podpis możemy skasować i ponowić próbę, zrezygnować z podpisywania, bo nie akceptujemy podpisywanej tresci, wreszcie wysłać do programu klienta.
Wysłanie nie jest możliwe, jeśli nie złożyliśmy podpisu.