Bogusław Kempny

Serwomechanizm SG90

Autor adres
Początek HC-SR04 LCD Kamera fork() sms strfry() GPIO impulsy Klawiatura Brama GPIO PWM SG90 ....No to podłączamy nasze serwo, pomarańczowy kabelek do pinu 1 GPIO (fizycznie pin 12), brązowy do masy, czerwony do zasilania. Możemy podłączyć czerwony przewód do 5V na łączówce GPIO, jednak ze względu na spory prąd, jaki serwomechanizm może pobrać, nawet 800 mA, lepiej podłączyć bezpośrednio do wyjścia z zasilacza:

Możemy przewód sterujący podłączyć do innego wolnego pinu GPIO, jeśli jednak będziemy używać sprzętowego generatora pwm musi to być jeden z pinów które go obsługują.

Teraz musimy się zająć generowaniem sygnału sterującego. Potrzebujemy przebieg prostokątny, o okresie 20ms i szerokości impulsu pomiędzy 0,5 ms a 25 ms. Przebieg 2,5 ms spowoduje obrót walka serwomechanizmu w skrajne lewe położenie:
1,5 ms ustawi nam wałek w środkowym położeniu:
0,5 ms spowoduje jego przekręcenie maksymalnie w prawo:
Oczywiście impuls o jakiejś innej szerokości, pomiędzy 0,5 i 2,5 ms spowoduje obrót o odpowiadający mu kąt, pomiędzy 0 a 180°.