Bogusław Kempny

Serwomechanizm SG90

Autor adres
Początek HC-SR04 LCD Kamera fork() sms strfry() GPIO impulsy Klawiatura Brama GPIO PWM SG90 ....Rozwiązaniem problemów wiązanych z niedokładnościami opisanymi na poprzedniej stronie jest użycie sprzętowego generatora PWM, w który uzbrojony jest nasz komputerek Raspberry.

Użyjemy testowego programu servp.c (skrypt do kompilacji csp).

Program ten steruje serwomechanizmem pokazanym na filmiku na pierwszej stronie tego opisu.

Jeśli pominąć niuanse związane z samym pwm, jest bardzo prosty.

Programujemy kanał pwm, zegar 0,1 ms, okres 20 ms:

 pinMode(1, PWM_OUTPUT);
 pwmSetMode(PWM_MODE_MS);
 pwmSetClock(1920);
 pwmSetRange(200);
Dwukrotnie poruszamy wałkiem od jednego skrajnego położenia do drugiego, zatrzymując się pośrodku:
 for(i=0;i<2;i++)
  {
   pwmWrite(1,6);
   sleep(1);
   pwmWrite(1,15);
   sleep(1);
   pwmWrite(1,25);
   sleep(1);
   pwmWrite(1,15);
   sleep(1);
  }
Teraz obracamy wał serwomechanizmu od jednego skrajnego położenia do drugiego zwiększając czas trwania jedynki logicznej skokowo co 0,1 ms (9°). Po każdym przeprogramowaniu generatora (pwmWrite(1,i);) w prostej pętli odliczamy niewielkie opóźnienie, żeby serwomechanizm zdążył obrócić wałek:
  for(i=6;i<26;i++)
   {
    pwmWrite(1,i);
    for (j=0;j<30000000;j++);
   }