Bogusław Kempny

Czytnik kart zbliżeniowych RFID RDM630

Autor adres
Początek HC-SR04 LCD Kamera fork() sms strfry() GPIO impulsy Klawiatura Brama GPIO PWM SG90 RFID Grafolog ....No to zabieramy się za robotę.

Potrzebujemy czytnik, jakiś transponder do testów, dwa rezystory, np, 1k i 1,9k, no i oczywiście Rapberry.

Po co te rezystory? Ano, GPIO Raspberry pracuje z napięciem 3,3V, a nasz czytnik transmituje w standardzie 5V. Raspberry zasilany jest napięciem 5V, ale na pinach łączówki GPIO sygnały są w standardzie CMOS, 3,3V. Podanie napięcia wyższego niż 3,3V na pin GPIO może skończyć się jego uszkodzeniem.

Sygnał z czytnika musimy podpiąć do GPIO przez zwykły dzielnik z dwu rezystorów:

Podpinamy więc do naszego czytnika zasilanie 5V, wyjście TX (pin1 pięciopinowej łączówki) przez dzielnik do pinu 10 (RX) łączówki GPIO:

Dokumentację RDM630 bez problemu znajdziemy w internecie, dla wygody skopiowałem ją też tutaj.