Bogusław Kempny

Czytnik kart zbliżeniowych RFID RDM630

Autor adres
Początek HC-SR04 LCD Kamera fork() sms strfry() GPIO impulsy Klawiatura Brama GPIO PWM SG90 RFID Grafolog ....I tu pierwsza przeszkoda. Potrzebujemy na wyłączność portu szeregowego UART Raspberry. Może on być jednak używany jako port konsoli, albo przez bluetooth. Jeśli po wydaniu komendy

gpio readall

zobaczymy, ze piny TX i RX są w trybie ALT5, jak w poniższej tabeli, to czeka nas trochę przygotowawczej pracy.
+-----+-----+---------+------+---+---Pi 3---+---+------+---------+-----+-----+
 | BCM | wPi |  Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name  | wPi | BCM |
 +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
 |   |   |  3.3v |   |  | 1 || 2 |  |   | 5v   |   |   |
 |  2 |  8 |  SDA.1 |  IN | 1 | 3 || 4 |  |   | 5v   |   |   |
 |  3 |  9 |  SCL.1 |  IN | 1 | 5 || 6 |  |   | 0v   |   |   |
 |  4 |  7 | GPIO. 7 |  IN | 1 | 7 || 8 | 1 | ALT5 | TxD   | 15 | 14 |
 |   |   |   0v |   |  | 9 || 10 | 1 | ALT5 | RxD   | 16 | 15 |
 | 17 |  0 | GPIO. 0 | OUT | 0 | 11 || 12 | 0 | OUT | GPIO. 1 | 1  | 18 |
 | 27 |  2 | GPIO. 2 | OUT | 1 | 13 || 14 |  |   | 0v   |   |   |
 | 22 |  3 | GPIO. 3 | OUT | 0 | 15 || 16 | 0 | IN  | GPIO. 4 | 4  | 23 |
 |   |   |  3.3v |   |  | 17 || 18 | 0 | IN  | GPIO. 5 | 5  | 24 |
 | 10 | 12 |  MOSI |  IN | 0 | 19 || 20 |  |   | 0v   |   |   |
 |  9 | 13 |  MISO |  IN | 0 | 21 || 22 | 0 | IN  | GPIO. 6 | 6  | 25 |
 | 11 | 14 |  SCLK |  IN | 0 | 23 || 24 | 0 | OUT | CE0   | 10 | 8  |
 |   |   |   0v |   |  | 25 || 26 | 0 | OUT | CE1   | 11 | 7  |
 |  0 | 30 |  SDA.0 |  IN | 1 | 27 || 28 | 1 | IN  | SCL.0  | 31 | 1  |
 |  5 | 21 | GPIO.21 |  IN | 1 | 29 || 30 |  |   | 0v   |   |   |
 |  6 | 22 | GPIO.22 |  IN | 1 | 31 || 32 | 0 | IN  | GPIO.26 | 26 | 12 |
 | 13 | 23 | GPIO.23 |  IN | 0 | 33 || 34 |  |   | 0v   |   |   |
 | 19 | 24 | GPIO.24 |  IN | 0 | 35 || 36 | 0 | IN  | GPIO.27 | 27 | 16 |
 | 26 | 25 | GPIO.25 |  IN | 0 | 37 || 38 | 0 | IN  | GPIO.28 | 28 | 20 |
 |   |   |   0v |   |  | 39 || 40 | 0 | IN  | GPIO.29 | 29 | 21 |
 +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
 | BCM | wPi |  Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name  | wPi | BCM |
 +-----+-----+---------+------+---+---Pi 3---+---+------+---------+-----+-----+

Trzeba przeedytować zbiory konfiguracyjne /boot/cmdline.txt (usunąć uruchamianie konsoli) i /boot/config.txt (usunąć uruchamianie bluetooth i włączyć UART, jeśli był wyłączony.).

Trudno podać jednoznaczną instrukcję jak to zrobić, w różnych wersjach Raspbiana różnie to wygląda, polecam poklikać w internecie.
W moim Raspbianie (10.4) w pliku /boot/cmdline.txt trzeba było usunąć console=tty1, a w pliku /boot/config.txt dopisać (i usunąć, poprzedzić znakiem komentarza):

enable_uart=1
dtoverlay=pi3-disable-bt-overlay
dtoverlay=disable-bt
dtoverlay=miniuart
#dtparam=audio=on
Potem jeszcze trzeba było zatrzymać:
systemctl disable hciuart.service
systemctl disable bluealsa.service
systemctl disable bluetooth.service
Po przeładowaniu systemu port szeregowy powinien być do naszej wyłącznej dyspozycji.