Bogusław Kempny

Czytnik kart zbliżeniowych RFID RDM630

Autor adres
Początek HC-SR04 LCD Kamera fork() sms strfry() GPIO impulsy Klawiatura Brama GPIO PWM SG90 RFID Grafolog ....No to kawałek programu.

Jak zwykle gotowy, działający, przykładowy program znajdziesz tutaj, wystarczy skompilować:

cc rdm.c -o rdm

i uruchomić:

./rdm

Po pierwszej kompilacji pewnie trzeba będzie zmienić prawa do zbioru:

chmod 754 rdm

Ale jak on działa?

Na początku programujemy port szeregowy, opisałem to już przy okazji programu do wysyłania SMS , nie będę więc pisał drugi raz tego samego (choć myszką łatwo skopiować i wkleić).

Problem może się pojawić przy otwieraniu portu szeregowego:

if((pd = open("/dev/ttyAMA0",O_RDWR  | O_NDELAY |O_NONBLOCK)) != -1)
Układ BCM2835 w Raspberry (w starszych modelach trochę inny) ma dwa porty szeregowe, jeśli interesują Cię szczegóły techniczne, polecam dokumentację

Nie wchodząc w szczegóły, jeśli na ttyAMA0 nie zadziała, podmień w tej linii kodu ttyAMA0 na ttyS0