Bogusław Kempny

Wyświetlacz LCD

Autor adres
Początek HC-SR04 LCD Kamera fork() sms strfry() GPIO impulsy Klawiatura Brama GPIO PWM SG90 ....


Kilka zmian w programie, tu wyróżnionych pogrubioną czcionką.

Dla każdego wyświetlacza wykonujemy icdInit wskazując pin GPIO do którego podłączone jest jego wyprowadzenie E (strobe).

W poniższym kodzie piąty parametr lcdInit, piny 23 i 24.

Kolejne wyświetlacze programujemy analogicznie.

static int lcdHandle ;
static int lcdHandle1 ;

void wyswietl(int x, int y, char* tresc) { lcdPosition (lcdHandle, x, y) ; lcdPuts (lcdHandle, tresc) ; } void wyswietl1(int x, int y, char* tresc) { lcdPosition (lcdHandle1, x, y) ; lcdPuts (lcdHandle1, tresc) ; }
lcdHandle = lcdInit (4, 16, 4, 25,24,29,28,27,26,0,0,0,0) ; lcdHandle1 = lcdInit (4, 16, 4, 25,23,29,28,27,26,0,0,0,0) ; if (atoi(argv[1]) == 0) { lcdClear (lcdHandle) ; wyswietl(0, 0, argv[2]); wyswietl(0, 1, argv[3]); wyswietl(0, 2, argv[4]); wyswietl(0, 3, argv[5]); } else { lcdClear (lcdHandle1) ; wyswietl1(0, 0, argv[2]); wyswietl1(0, 1, argv[3]); wyswietl1(0, 2, argv[4]); wyswietl1(0, 3, argv[5]); }