Bogusław Kempny

Serwer kamer

×
Autor adres English
Początek HC-SR04 LCD Kamera fork() sms strfry() GPIO impulsy Klawiatura Brama GPIO PWM SG90 RFID Grafolog RCP Shutdown Temperatura ....










Mamy już połączenie z klientem, odbieramy numer kamery które ma zrobic zdjęcie i nazwę pod jaką je zapisac:

  /* czytaj rozkazy z serwera */
   bzero(buf,10);
// Odczytaj numer portu usb kamery
   time (&czas1);
   time (&czas2);
   m=0;
   while (czas2 - czas1 < 5) // 5 sekund na odczyt, potem timeout
   {
   if ((read (newsockfd, &buf[m], 1)) != -1)

    {
     if( m>100) break; // padl port 
     if (buf[m] == 0x0a)
     {
      buf[m+1]=0x0;
      wynik=1;
      break;
     }
     m++;
    }
   time (&czas2);
   }

// Odczytaj numer zdjecia
   time (&czas1);
   time (&czas2);
   m=0;
   while (czas2 - czas1 < 5) // 5 sekund na odczyt, potem timeout
   {
   if ((read (newsockfd, &buf1[m], 1)) != -1)
    {
     if( m>100) break; // padl port 
     if (buf1[m] == 0x0a)
     {
      buf1[m+1]=0x0;
      wynik=1;
      break;
     }
     m++;
    }
   time (&czas2);
   }
I robimy zdjęcia.
Skryptem w shell który wcześniej opisaliśmy.
Uruchamiamy go funkcją execl podając jako parametry numer kamery i nazwę zdjęcia.

Użycie funkcji fork() spowoduje utworzenie procesu będącego kopią procesu który jej użył.
Czy po jej użyciu jesteśmy w procesie który ją wywołał, czy w procesie potomnym, rozpoznać możemy po tym, jaką wartość zwróciła funkcja fork().
W procesie nadrzędnym będzie to wartość PID procesu potomnego, w procesie potomnym wartość zero.
Dlatego execl wykona się tylko w procesie potomnym, który nie spiesząc się może robić zdjęcia.
Proces nadrzędny zamyka połączenie sieciowe z klientem i czeka na obsłużenie kolejnego.

   if (! (m = fork()) )
    execl("/home/rcp/pstryk", "/home/rcp/pstryk", buf, buf1, (char *)0);

   shutdown(newsockfd, 2);
   close(newsockfd);
  } //od while true